หลุมพี

72

หลุมพี เป็นปาล์มจำพวกปาล์มลำต้นสั้นแตกหน่อเป็นกอใหญ่ออกดอกผลแล้วตาย ขึ้นและเจริญเติบโตในที่ลุ่มน้ำขังและป่าพรุ ออกดอกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ออกผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ตั้งแต่เริ่มออกช่อดอกจนถึงผลสุก ใช้ระยะเวลา ประมาณ 18-20 เดือน เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในป่าพรุ เป็นหน่อในกอเดียวกันออกผลหมุนเวียนทำให้พื้นที่ขึ้นของหลุมพีขยายกว้างอย่างต่อเนื่อง เป็นปาล์มที่สามารถเก็บความชื้นและน้ำไว้ได้ดี จึงเอื้อต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ในป่าพรุ ผลอ่อนมีรสฝาดเปรี้ยวผลแก่รสเปรี้ยวนิยมนำมาใช้ปรุงรสแทนมะนาว เช่น แกงส้ม แกงเหลือง เป็นต้น

Data from: dailynews

แบ่งปัน
farmky.com เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง,เกษตรพอเพียง พืช ผัก สมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์รวมและแนวทางในการทำการเกษตร