“ขนุนยักษ์พันธุ์รุ่งทวี” ผลใหญ่ปีละสองครั้ง

43

ขนุนชนิดนี้ เป็นพันธุ์เก่าแก่มีต้นแม่ปลูกไว้ในไร่มันสำปะหลัง เขตพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และต้นแม่ยังมีชีวิตอยู่ เวลาชาวบ้านไปทำไร่พบผลขนุนแก่จัดตัดผลลงมาต้องใช้คนแบกหรือหามถึง 2 คน จึงจะนำกลับบ้านได้สำเร็จ ส่วนที่มาของชื่อทราบเพียงว่า มีผู้นำเอาผลขนุนดังกล่าวเข้าประกวดประเภทขนุนผลใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 6 ปีซ้อน ในชื่อว่า “ขนุนยักษ์พันธุ์รุ่งทวี” และเรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ขนุนยักษ์พันธุ์รุ่งทวี มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับขนุนทั่วไปเกือบทุกอย่าง คือเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8-15 เมตร ดอก เป็นดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน โดยดอกตัวผู้จะออกตามโคนกิ่ง ลำต้น ง่ามใบ ลักษณะดอกตัวผู้จะเป็นแท่งยาวประมาณ 2.5 ซม. ส่วนดอกตัวเมียมีลักษณะเป็นแท่งกลมๆออกจากลำต้นและก้านดอกจะมีขนาดใหญ่ ดอกตัวผู้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นส่าเหล้า “ผล” ของ “ขนุนยักษ์พันธุ์รุ่งทวี” จะมีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 60–70 กิโลกรัมต่อผล ตามภาพประกอบคอลัมน์ ให้เนื้อสุกเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้ม เมล็ดเล็ก ซังน้อยและยางไม่มาก เนื้อสุกไม่เละ กรอบหวานรับประทานอร่อยมาก มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผลแก่จัดไม่แตกอ้า มีดอกและติดผลทวายหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ขยายพันธุ์ด้วยระบบติดตา ทำให้หลังปลูกแค่ 3 ปี จะมีดอกติดผลชุดแรกได้แล้ว ซึ่งติดผลชุดแรกให้เหลือผลติดคาต้นเพียง 1 ผล จะมีน้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัมขึ้นไป และผลจะมีขนาดใหญ่ด้วย

ใคร ต้องการต้นแท้ ติดต่อ “คุณประภาส สุภาผล” 33/4 หมู่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.08–8533–2299 หรือไปซื้อที่งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ม.เกษตรศรีราชา จ.ชลบุรี อ.อ่าวอุดม ล็อกเอ 141-142 วันที่ 26 ส.ค.-3 ก.ย.60 และงานเกษตรมหัศจรรย์ สกาย ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม. บูธ “สวนประภาสไม้ผล” ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย.60 ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

แบ่งปัน
farmky.com เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง,เกษตรพอเพียง พืช ผัก สมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์รวมและแนวทางในการทำการเกษตร