“ละมุดยักษ์สาลี่” มีกิ่งตอนรุ่นใหม่ขาย

50

ละมุด เป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมปลูกและนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายมาแต่โบราณแล้ว ซึ่ง “ละมุดยักษ์สาลี่” มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนาม ถูกนำเข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ในบ้านเรานานมากแล้ว มีลักษณะประจำพันธุ์คือ ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักเฉลี่ย 3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม และที่สำคัญในต้นเดียวจะมีผลเป็น 2 แบบได้แก่ ผลรูปกลมแป้นและผลรูปกลมรียาว จึงทำให้บางคนนิยมเรียกอีกชื่อว่า “ละมุดทูอินวัน” ส่วนทั่วไปจะเรียกว่า “ละมุดยักษ์สาลี่” กับ “ละมุดเวียดนาม” มีกิ่งตอนแท้ขายไม่พอความต้องการของผู้ปลูก เมื่อทราบว่ามีกิ่งตอนแท้รุ่นใหม่ขายจึงรีบแจ้งให้ทราบอีกทันที

ละมุดยักษ์สาลี่ หรือ “ละมุดทูอินวัน” และ “ละมุดเวียดนาม” มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นละมุดทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงประมาณ 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเกือบมนหรือมนเนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด ใบดกและหนาแน่นมาก

ดอก ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มีกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ แต่ละกลีบเป็นสีขาวนวล “ผล” จะมี 2 รูปแบบในต้นเดียวกันคือ ผลรูปกลมแป้นกับผลรูปกลมรียาว ผลมีขนาดใหญ่ทั้ง 2แบบ ผลโตเต็มที่จะมีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม เนื้อสุกเป็นทรายเล็กน้อย รสชาติหวานกรอบไม่เละรับประทานอร่อยมาก ใน 1 ผล จะมีเมล็ด 3-5 เมล็ด มีดอกและติดผลดกโดยธรรมชาติแบบไม่ขาดต้นเกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

มีกิ่งตอนแท้รุ่นใหม่ขายติดต่อ “คุณวิเชียร บุญเกิด” เกษตรกรดีเด่นด้านพืชสวนประจำ จ.กำแพงเพชร เพียงแห่งเดียว ที่บ้านเลขที่ 161/2 หมู่ 1 ต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร โทร.08–5244–1699 ต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ มีคู่มือปลูกและดูแลแจกฟรีด้วย ราคาสอบถามกันเอง ลูกค้าสามารถเดินทางไปชมต้นจริงที่สวนได้ครับ.

“นายเกษตร”

แบ่งปัน
farmky.com เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง,เกษตรพอเพียง พืช ผัก สมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์รวมและแนวทางในการทำการเกษตร