มะพร้าวน้ำหอมจีไอเมืองโอ่ง เพิ่มมูลค่า…แก้ล้นตลาด

48

หลังจากนำสับปะรดบ้านคาได้ขึ้นทะเบียนจีไอ เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้สำเร็จมาก่อนแล้ว…ต้นปีหน้าราชบุรีเตรียมเปิดตัวมะพร้าวน้ำหอม สินค้าเกษตรจีไอตัวใหม่ประจำเมืองโอ่ง

“เราเริ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำผลไม้อินทรีย์ ทั้งฝรั่ง ชมพู่ ลำไย มะพร้าวน้ำหอม แต่มะพร้าวน้ำหอมได้มูลค่ามากที่สุด สมาชิกจึงมุ่งเป้ามาที่มะพร้าวน้ำหอมส่วนใหญ่ เริ่มแรกมีสมาชิก 29 ราย ตอนนี้ขยายไปสู่ 217 ราย มีพื้นที่ปลูกกว่า 1,000 ไร่”

กชพร ทองทา เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอม 400 ไร่ ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จ.ราชบุรี บอกว่า ทางกลุ่มฯทำมะพร้าวออแกนิกส่งออกต่างประเทศ ตลาดหลัก 80% อยู่ใน อเมริกา ยุโรป ที่เหลือเป็นตลาดในประเทศ แต่ด้วยมีออเดอร์เข้ามามาก ผลิตไม่ทัน จึงชักชวนเพื่อนบ้านเกิดการรวมกลุ่มทำในมาตรฐานเดียวกัน…มีการวางแผนการปลูก ผลิตตามออเดอร์ พร้อมกับสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มผู้ผลิตและรวบรวมมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มแบบบูรณาการ โดยเฉพาะการช่วยเหลือกันแก้ปัญหาเวลาสินค้าล้นตลาดหรือมีไม่พอส่งขาย

“แต่ละวันทางกลุ่มจะรวบรวมมะพร้าวส่งตามออเดอร์ วันละ30,000 ลูก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ล้านบาท ที่นี่จะเน้นมากเรื่องคุณภาพ เพราะเน้นตลาดยุโรป และอเมริกา ฉะนั้นมะพร้าวที่เข้ามาต้องได้คุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้าทุกลูก ส่วนที่ตกเกรดจะขายในประเทศ และส่วนที่ไม่ได้คุณภาพเลยจะส่งเข้าโรงงานแปรรูป

แต่เพื่อมูลค่าของมะพร้าวน้ำหอมของเราให้สูงขึ้น จึงมีการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจดทะเบียนจีไอ ขณะนี้ทราบข่าวมาแล้วว่า จะเสร็จพร้อมประกาศได้ในเดือนหน้านี้ ต่อไปถ้าพูดถึงมะพร้าวน้ำหอม ต้องนึกถึงราชบุรีเท่านั้น ที่หอม อร่อย หวาน เพราะดินจากแม่น้ำแม่กลองมีแร่ธาตุดีต่างจากที่อื่น”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ได้เข้ามาช่วยสร้างมาตรฐานตลาดศรีเมือง ราชบุรี ให้กลายเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรผักและผลไม้ ที่ได้มาตรฐานมาทำการตรวจสอบสารตกค้าง มีห้องแล็บตรวจวิเคราะห์ มีตาชั่งที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค และมีกฎระเบียบลงโทษผู้ค้าที่ฝ่าฝืนเคร่งครัด…จนทำให้มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี กลายเป็นสินค้าเด่น มองว่า การยื่นขอทะเบียนจีไอไม่เพียงจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเท่านั้น ยังจะแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดได้ด้วย

“ที่นี่ถึงจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมาก แต่ไม่มีปัญหาล้นตลาดเหมือนอย่างที่หลายคนคิด เพราะเอาจุดเด่นมายื่นขอขึ้นทะเบียนจีไอ สามารถสร้างเรื่องราวมะพร้าวน้ำหอมชั้นยอด ที่ดีที่สุด อร่อยที่สุด ต้องมาจากราชบุรีเท่านั้น ต่อให้ที่อื่นปลูกกันมากจนล้นตลาด แต่มะพร้าวน้ำหอมจีไอเมืองโอ่งแห่งนี้ จะไม่มีวันตาย”.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

แบ่งปัน
farmky.com เราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง,เกษตรพอเพียง พืช ผัก สมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์รวมและแนวทางในการทำการเกษตร