การปลูกแคนตาลูป (cantaloupe)

การปลูกแคนตาลูป เงินลงทุน       ประมาณ   26,000  บาท ( รวมค่าแรงและค่าวัสดุ )   รายได้       45,000  บาท : 4,500  กิโลกรัม : ไร่ ...

การปลูกแคนตาลูป
เงินลงทุน
      ประมาณ  26,000  บาท (รวมค่าแรงและค่าวัสดุ)
 รายได้
      45,000  บาท : 4,500  กิโลกรัม : ไร่    (ราคาเฉลี่ย 10 – 15 บาท : 1 กิโลกรัม)
วัสดุ/อุปกรณ์
จอบ   เสียม  เครื่องสูบน้ำ  สายยาง  เครื่องฉีดพ่นสารเคมี  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรทุกแห่ง
วิธีการปลูก
1.  เตรียมดิน  โดยไถดินให้ลึก 30-40 ซม ตากดินไว้เช่นนั้นประมาณ 7–10 วัน   แล้วไถพรวนให้ร่วนหว่านปูนขาวในอัตรา 100-200  กิโลกรัม : ไร่  พร้อมใส่ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยคอก  อัตรา 2,000 กิโลกรัม : ไร่  และปุ๋ยสูตร 15–15–15  อัตรา 500  กิโลกรัม : ไร่
2.  ทำแปลงปลูกขนาดกว้าง 1.   ด้านที่ปลูกพืช  คลุมด้วยพลาสติก    อีกด้านหนึ่งคลุมด้วยตาข่ายพลาสติก  เพื่อให้พืชสามารถเกาะเลื้อยไปในทิศทางเดียวกัน    ถ้าเป็นแปลงแบบขึ้นค้างจะใช้ระยะความห่างระหว่างต้น 50 ซม.    ระยะความห่างระหว่างแถว 1.2 – 1.5  ส่วนการปลูกแบบเลื้อยจะใช้ระยะความห่างระหว่างต้น 70 - 100 ซมระยะความห่างระหว่างแถว 3 - 4.
  
3.  วิธีการเตรียมต้นกล้าแคนตาลูป  ที่เพาะไว้ 
    3.1      นำดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วโรยด้วยปุ๋ยสูตร 0–46–0 แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
    3.2      กรอกดินผสมลงในถุงปลูก (สีดำ)
          3.3      นำเมล็ดหยอดตรงกลางถุง ๆ ละ 1-2  เมล็ด  ประมาณ 3 - 4 วัน  เมล็ดจะเริ่มชูใบเลี้ยงขึ้นมา
                ควรแกะเปลือกเมล็ดออกแล้วรดน้ำเช้า
- เย็น 
3.4      เมื่อต้นกล้าอายุ 10 - 12 วัน  และมีใบแท้ 2 - 3 ใบ  ต้องย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลง ตามข้อ 2

4. วิธีการย้ายที่ปลูก 
4.1 ก่อนย้ายไปปลูก 1 - 2  วัน ต้องงดให้น้ำต้นกล้า เพื่อให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตชั่วคราว
4.2 ควรรดน้ำในหลุมปลูกให้ชุ่มก่อน    เลือกนำต้นกล้าที่แข็งแรงลงปลูกหลุมละ 1 ต้น  หลังจาก ปลูกเสร็จควรรดน้ำให้ดินปลูกชุ่มชื่นอีกครั้ง
4.3       ต้องให้น้ำต้นกล้าอย่างสม่ำเสมอเช้า - เย็น  โดยเฉพาะหลังการติดผล  หากขาดน้ำจะทำให้ผลไม่โตและอาจทำให้ผลกรอบปริแตก 
4.4       การให้ปุ๋ยหลังย้ายปลูก 7-10 วันใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 1 ช้อนแกง : น้ำ 10 ลิตรแล้วรดน้ำที่โคนต้น20-30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา  25 กิโลกรัม : ไร่  โดยใส่ปุ๋ย ระหว่างต้น   40 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21   หรือ 14-14-21   อัตรา 25 กิโลกรัม : ไร่     และก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 สัปดาห์  ให้หว่านปุ๋ยโปแตสเซียมผสมปุ๋ยยูเรีย  อัตรา 1 : 1 เพื่อเพิ่มความหวานและ   สีสันของ ผลน่ารับประทานยิ่งขึ้น      

5.       วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแมลง
          โรคเหี่ยว   ควรหลีกเลี่ยงการปลูกซ้ำพื้นที่เดิมที่เคยปลูกพืชตระกูลแตงชนิดอื่น
          โรคราน้ำค้าง  ป้องกันด้วยสารดาโคนิล  ริโดมิล  หรือเอพรอน 35
          โรคไหม้  กำจัดด้วยสารพวกคาร์เบนดาซิมและเบนเลท
          แมลงเต่าทองและหนอน   กำจัดด้วยสารพวกโมโนโครโตฟอส
          เพลี้ยไฟ  กำจัดด้วยสารพวกคาร์โปซัสแฟนและเมทโธมิล


วิธีตัดแต่งเพื่อการเก็บเกี่ยว
       ควรตัดแต่งกิ่งแขนง  ตั้งแต่ข้อที่ 1 - 8  ออกให้หมด โดยเริ่มไว้ดอกหรือผลแคนตาลูป ตั้งแต่ข้อที่ 9 - 10 และ 10 - 11  ข้อละ 1 ผล  ส่วนแขนงที่เกิดตั้งแต่แขนงที่ 13 ขึ้นไปตัดแต่งออกให้หมด  เพื่อให้ผลที่เก็บไว้มีการเจริญเติบโตได้ดี  เมื่อผลมีขนาดเท่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดให้เลือกผลที่ดีที่สุดไว้เพียงผลเดียว    และห่อผลให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันแมลงเลือกเก็บเกี่ยวแคนตาลูปสุกไม่น้อยกว่า 80%  โดยพิจารณา  ดังนี้
1.  นับอายุหลังจากดอกเริ่มโรยไม่ต่ำกว่า 30 – 35 วัน
2.  สังเกตรอยแตกปริของขั้วผลสีผิว  ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีตาข่ายจะสังเกตเห็นตาข่ายนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
       3.    มีกลิ่น  พันธุ์ที่มีกลิ่นหอม เมื่อสุกจะได้กลิ่นแตงสุก
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด/ผลไม้  ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดไท  ขายส่งพ่อค้าคนกลางที่มารับในสวน
ข้อแนะนำ
         ชนิดพันธุ์ที่ควรปลูก  ได้แก่
       1. พันธุ์หวานสีทอง (นัมเบอร์วัน) ผิวสีเหลืองสวยงาม  น้ำหนักผล 2 – 2.5 กิโลกรัม อายุเก็บเกี่ยว 70 – 75 วัน  หลังการย้ายลงแปลงปลูก
       2. พันธุ์โลว์แลนด์  (LOWLAND) แข็งแรง  ทนต่อโรคราน้ำค้าง    ปลูกได้ตลอดปี  อายุเก็บเกี่ยว 70 –75 วัน  หลังการย้ายลงแปลงปลูก
       3. พันธุ์อะโรม่า (AROMA) แข็งแรง   ทนต่อสภาพอากาศร้อนและโรคราน้ำค้างได้ดีกลิ่นหอม รสหวาน  ผลผลิตสูง  น้ำหนักผลประมาณ 1 กิโลกรัม  อายุเก็บเกี่ยว 65 – 70 วัน หลังการย้ายลงแปลงปลูก
       4. พันธุ์ซันเลดี้  (ปลูกไม่ได้ในฤดูหนาว)

Data from: doe
Images form: facebook
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: การปลูกแคนตาลูป (cantaloupe)
การปลูกแคนตาลูป (cantaloupe)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAPBXljKNChT8Q_tIO0InGRv8JgRsAo2fyfn4BHSJt5ADZ1iKir7EShJxJvg_4z6uszw1Z__fUXuTmw6VQd21SFXtEWX9VmEJjJAttDwAFfp_NKrq0G2T1UfFI0P4YaUPX4JPj8P3KgJQ/s640/18921664_713524592168018_3699391599070750939_n%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAPBXljKNChT8Q_tIO0InGRv8JgRsAo2fyfn4BHSJt5ADZ1iKir7EShJxJvg_4z6uszw1Z__fUXuTmw6VQd21SFXtEWX9VmEJjJAttDwAFfp_NKrq0G2T1UfFI0P4YaUPX4JPj8P3KgJQ/s72-c/18921664_713524592168018_3699391599070750939_n%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/07/cantaloupe.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/07/cantaloupe.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy