แมลงตัวห้ำชนิดต่างๆ

แมลงตัวห้ำ  คือ แมลงชนิดที่กินแมลงต่างๆในธรรมชาติเป็นอาหาร มีลักษณะที่เป็นความจำเพาะของตัวห้ำ คือ 1. มักมีขนาดใหญ่กว่า หรือมีความเร็ว ค...

แมลงตัวห้ำ คือ แมลงชนิดที่กินแมลงต่างๆในธรรมชาติเป็นอาหาร มีลักษณะที่เป็นความจำเพาะของตัวห้ำ คือ
1. มักมีขนาดใหญ่กว่า หรือมีความเร็ว ความแข็งแรงกว่าเหยื่อ
2. ชอบกินแมลงหรือตัวอ่อนแมลงเป็นอาหาร
3. สามารถกินเหยื่อได้หลายชนิดหรือหลายตัวในวันหนึ่งๆ
4. มักอาศัยอยู่บนที่สูงกว่าเหยื่อ
5. มักไม่ทำลายหรือกินพืชเป็นอาหาร
แมลงตัวห้ำ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ชนิดที่มีความว่องไวในการล่าเหยื่อ มักเป็นแมลงขนาดใหญ่กว่าเยื่อมาก ชอบอาศัยในที่สูง และออกหากินได้ไกล และหลายที่ในช่วงวันหนึ่งๆ มีอวัยวะที่มีความพิเศษในการล่าเหยื่อ เช่น ตั๊กแตนตำข้าว ที่มีสายตาว่องไว และมีขายื่นยาว ว่องไวในการล่าเหยื่อ
2. ชนิดที่ล่าเหยื่ออยู่กับที่ เคลื่อนไหวช้า มีลักษณะขนาดเล็กกว่าชนิดแรกมาก ชอบกินล่าเหยื่อชนิดที่ไม่เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวช้า และเป็นไขหรือตัวอ่อนของแมลง เช่น ด้วงเต่าลายที่ชอบกินเพลี้ยอ่อน
ลักษณะการกิน และการล่าเหยื่อของแมลงตัวห้ำมีทั้งประเภทที่กินเหยื่อทั้งตัวด้วยการแยกเหยื่อเป็นชิ้นๆ แล้วค่อยกัดกินเหยื่อ เช่น แมลงปอ และชนิดที่ใช้ปากแทงดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อ เช่น มวนเพชฌฆาต บางชนิดถือเป็นแมลงตัวห้ำตั้งแต่เป็นตัวอ่อน เช่น ด้วงดิน แต่บางชนิดเป็นตัวห้ำเฉพาะในช่วงการเป็นตัวอ่อน เมื่อตัวเต็มวัยจะกินอาหารชนิดอื่น เช่น แมลงวันดอกไม้ นอกจากนี้บางชนิดจะเป็นตัวห้ำเฉพาะเมื่อโตเต็มวัย เช่น แมลงวันหัวบุบ
ตัวอย่างแมลงตัวห้ำ
แมลงตัวห้ำที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ได้แก่ ตั๊กแตนตำข้าว ตั๊กแตน ต่อ แตนชนิดต่างๆ แมลงปอ มวนเพชฌฆาต ด้วงดิน ด้วงเต่า ด้วงเสือ ด้วงก้นกระดก แมลงวันหัวบุบ แมลงวันดอกไม้ มด เป็นต้น
มวนเพชรฆาต
แมลงชนิดนี้ ชอบกินตัวหนอน และตัวเต็มวัยของแมลงชนิดต่างๆ เช่น หนอนกระทู้ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนผีเสื้อข้าวสาร มวนเขียว เพลี้ยจั็กจั่น เป็นต้น ถือเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในแปลงผัก แปลงพืชไร่ และสวนผลไม้

ด้วงเต่า
ด้วงเต่ามีมากกว่า 10 สายพันธุ์ ทั้งประเภทลายหยัก ลายจุดหรือสีพื้น เช่น สีส้ม สีแดง สีดำ มักเป็นแมลงที่มีอายุนานถึง 3 เดือน ชอบจับกินตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ ไรกินพืช และไข่แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ โดยสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้ถึง 40 ตัว/ชั่วโมง เลยทีเดียว นอกจากนั้น หากเพลี้ยมีน้อยหรือหากินยาก ด้วงเต่าสามารถหาอาหารอื่นๆแทนได้ เช่น น้ำหวานจากตัวแมลง น้ำหวานจากดอกไม้
มวนเขียวดูดไข่
เป็นแมลงที่ชอบกินไข่ของเพลี้ยกระโดด และเพลี้ยจั๊กจั่น ทำให้ไข่แฟบ และเป็นศัตรูที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
มวนจิงโจ้น้ำ
เป็นแมลงที่ชอบกินเพลี้ยกระโดด และเพลี้ยจั๊กจั่น และแมลงขนาดเล็กที่ตกลงบนผิวน้ำ เหมาะสำหรับแปลงเกษตรที่มีน้ำขัง เช่น นาข้าว การปลูกบัว เป็นต้น
มวนจิงโจ้น้ำกลาง
เป็๋นแมลงที่มีลักษณะสีเขียว มีลำตัวขนาดใหญ่กว่ามวนจิงโจ้น้ำ ตัวเต็มวัย และตัวอ่อน จะกินหนอนกอข้าว เพลี้ยกระโดด และเพลี้ยจั๊กจั่นที่ตกลงน้ำเป็นอาหาร
ด้วงดิน
เป็นแมลงที่อาศัยตามโคนต้นไม้ และหน้าดินที่ชื้น ชอบกินหนอน และเพลี้ยชนิดต่างๆ
แมงมุม
เป็นสัตว์จำพวกแมง มักพบมาในพื้นที่ต่างๆ ชอบกินเพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดด ผีเสื้อหนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนแมลงวันข้าว ไร และแมลงศัตรูพืชเกือบทุกชนิด การล่าเหยื่อมักพบการสร้างใยแมงมุมขึงตามต้นไม้ นาข้าว หรือตามกิ่งไม้ขนาดเล็กเพื่อดักจับแมลงที่บินผ่าน แล้วดูดกินของเหลวภายในตัวเหยื่อ
แมลงช้างปีกใส
เป็นแมลงที่ในระยะตัวอ่อนสามารถช่วยทำลายแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กได้หลายชนิดมากกว่า 60 ตัว/ชั่วโมง เช่น ไข่ผีเสื้อกลางคืน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย และหนอนผีเสื้อขนาดเล็กต่างๆ เช่น หนอนคืบกระหล่ำปลี
มวนพิฆาต
เป็นแมลงที่วางไขเป็นกลุ่ม ลักษณะไข่สีทอง ตัวอ่อนมี 5 วัย ในระยะการเจริญเติบโต และเมื่อตัวเต็มวัยจะมีหนามแหลมยื่นออกมา เป็นแมลงที่ชอบกินหนอนผีเสื้อ หนอนด้วงที่ทำลายใบ และหยอดอ่อนของผลไม้ การกินเหยื่อจะใช้วิธีการดูดกินของเหลวภายในตัวแมลง
แมลงปอ
เป็นแมลงที่ชอบกินเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั้๊กจั่น และแมลงขนาดเล็กที่บินตามท้องฟ้าหรือเหนือยอดหญ้า เช่น ผีเสื้อ หนอนห่อใบ
ด้วงก้นกระดก
เป็นแมลงที่มีความว่องไวในการล่าเหยื่อ ชอบกินเพลี้ยกระโดดเป็นอาหาร
มดคันไฟ
มักพบอาศัยทำรังตามพื้นดิน ชอบจับกินแมลงชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์ขนาดเล็ก และไข่ของแมลงอีกด้วย
ตั๊กแตน
เป็นแมลงขนาดใหญ่ ชอบกินเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กกระจั่น ไข้ผีเสื้อ หนอนกอข้าว นอกจากนั้นบางชนิดชอบกินใบอ่อนของหญ้าที่เป็นวัชพืชได้อีกด้วย

--------------------------------------------
Data from: puechkaset
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,13,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,2,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,83,เกษตรพอเพียง,19,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,3,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,7,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,7,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,1,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,127,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,แบบบ้าน,110,แบบบ้านชั้นครึ่ง,5,แบบบ้านชั้นเดียว,79,แบบบ้านสองชั้น,48,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปศุสัตว์,5,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,3,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,6,ผัก,1,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,6,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,9,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,9,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ยีราฟนอน,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,6,สวนสวย,7,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,25,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หายขาด,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,ไอเดีย,6,ไอเดียบ้าน,60,ไอเดียสวน,7,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,agriculture,28,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,Contemporary,2,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,farmky,5,farmland,74,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,7,home,114,home-idea,96,Hydroponics,1,idea,2,iguana,1,jabuticaba,1,King of Fuit,1,Knowledge,46,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: แมลงตัวห้ำชนิดต่างๆ
แมลงตัวห้ำชนิดต่างๆ
https://3.bp.blogspot.com/-m1E2EK0Swto/Wi4I0XghBbI/AAAAAAAAAS0/njodEEac3wYCXQDg4D1fUPBtjbVugGKWACLcBGAs/s640/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2586%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%255B1%255D.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-m1E2EK0Swto/Wi4I0XghBbI/AAAAAAAAAS0/njodEEac3wYCXQDg4D1fUPBtjbVugGKWACLcBGAs/s72-c/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2586%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy