ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่  เป็นไก่พันธุ์แท้ที่กรมปศุสัตว์ผลิตขึ้นเพื่ออนุรักษ์เป็นไก่พื้นเมืองของไทย สามารถเลี้ยงเพื่อการก...

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นไก่พันธุ์แท้ที่กรมปศุสัตว์ผลิตขึ้นเพื่ออนุรักษ์เป็นไก่พื้นเมืองของไทย สามารถเลี้ยงเพื่อการกีฬา หรือเพื่อการบริโภคได้ เนื่องจากมีรูปร่างปราดเปรียว กล้ามเนื้อแข็งแรง ไขมันแทรกน้อย มีความทนทานต่อโรคดี ให้ลูกดกกว่าพันธุ์เมืองทั่วไป หากินเก่ง เนื้อไก่มีรสชาติอร่อย สามารถเลี้ยงแบบขัง ในโรงเรือนหรือเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ควรให้วัคซีนป้องกันโรค และถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลผลิตมากขึ้น
การลงทุน
ค่าพ่อแม่พันธุ์ไก่ จำนวน 12 ตัว (ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว)                                             3,000 บาท
ค่าอาหารสำเร็จรูป จำนวน 300 ก.ก.ๆละ 15 บาท                                                          4,500 บาท
ค่าเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรค ยาถ่ายพยาธิ ยารักษา                                                     500 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        น้ำ ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ                                                                 1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                        9,000 บาท
ผลตอบแทน
ค่าไก่รุ่น จำนวน  300 ตัวๆละ 120 บาท                                                                      36,000 บาท
ค่ามูลไก่ จำนวน 10 กระสอบๆละ 30 บาท                                                                       500 บาท
รวมรายได้                                                                                                           36,500 บาท
กรณีสร้างคอกใหม่ ขนาด 4*6 เมตร 1 หลั                                                                    5,000 บาท
ต้นทุนในการสร้างโรงเรือนขาด   4 x 8   เมตร
ค่าใช้จ่าย
1. สังกะสี                          7,000     บาท
2. ตะปู                                 200    บาท
3. ตาข่าย                          1,200    บาท
4. ระบบน้ำ,ไฟ                      600    บาท
ค่าโรงเรือนรวมค่าแรงงาน                12,000   บาท
 การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง
1. ใช้กล่องกระดาษหย่อนหลอดไฟ ขนาด 60 W
2. น้ำ 1 ถังต่อไก่ 50 ตัว
3. อาหาร 1 ถัง ต่อไก่ 25 ตัว
พื้นที่โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่
ขนาดพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ที่เหมาะสม
โดยพื้นที่ 1 ตารางเมตร
สามรถเลี้ยงไก่ได้ 15 ตัว
โรงเรือนขนาด 4 X 8 เมตร
สามารถเลี้ยงไก่ได้ 500 ตัว
การอนุบาลลูกไก่
ควรมีที่กกมิดชิด โดยเฉพาะฤดูหนาว เพราะลูกไก่ยังเล็กต้องได้รับความอบอุ่นที่เพียงพอ การสังเกต หากลุกไก่หนาวลูกไก่จะนอนสุมกันอาจเยอะถึงทับกันตาย แต่ถ้าหากร้อนลูกไก่จะนอนแยกกระจายกัน และไม่ควรกกลูกไก่ให้หนาแน่นจนเกินไป
การให้อาหาร   
ควรให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อกระตุ้นการอยากกินอาหาร เพราะให้เยอะไปไก่จะถ่ายมูลใส่ อาหารสกปรกไม่น่ากิน
การให้น้ำ      
                                  ควรให้น้ำสะอาดผสมจุลินทรีย์ ในอัตราส่วน 2 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร
   การทำวัคซีนการถ่ายพยาธิ
ควรนำวัคซีน เข็ม ไซริงค์ มาทำการปรับอุณหภูมิให้เท่ากัน โดยแช่ในกระติกน้ำแข็ง แล้วค่อยดูดตัวทำละลายใส่ในเชื้อวัคซีน เขย่าให้เข้ากัน
ช่วงอายุ  7  วัน             นิวคลาสเซิล         หยอดตา  1-2  หยด
ช่วงอายุ  14  วัน            หลอดลม           หยอดจมูก  1-2  หยด
ช่วงอายุ  21  วัน            ฝีดาษ                แทงปีก
ช่วงอายุ  3  เดือน           อหิวาต์              ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
การทำวัคซีนควรทำในเวลาและที่อากาศเย็น  การถ่ายพยาธิ ควรถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน สำหรับพ่อแม่พันธุ์ และ 1 เดือนสำหรับ ลูกไก่ ไก่รุน
การให้อาหาร
1.  อาหารไก่แรกเกิดจนถึง อายุ 21 วัน ใช้อาหารไก่เล็ก โปรตีน 19 %
2.  อาหารไก่รุ่นอายุ 21 วันขึ้นไปใช้อาหารไก่รุ่น โปรตีน 17 %   ผสมแกลบ 1:1
อาหารธรรมชาติ
ได้แก่
  ปลวก                                     – ฝักข้าวโพด                      
– กล้วยสุก                                      แมลงทุกชนิด              
– ข้าวเปลือก                                         หญ้าอ่อนสด
  หนอนแมลงวันจากขี้หมู             – มันสำปะหลัง      
  หยวกหมัก                               – กากมะพร้าว
  กากถั่วเหลือง                              ต้นกล้วย
   เศษอาหารจากในครัว (ระวังอย่าให้มีถุงพลาสติก)
– มันฝรั่ง     ( ให้ระวังสารเคมี ฆ่าแมลงจากแปลงปลูก)
 การทำหยวกหมัก
อุปกรณ์
1. ถังดำ  และ มีดหั่นหยวก
2. รำแก่ ,มะละกอ หรือผลไม้คัดทิ้งในสวน(หากไม่มี ไม่ต้องใส่ก็ได้)
3. เกลือ  และน้ำตาล
4. จุลินทรีย์มีประโยชน์
วิธีการทำหยวกหมัก
หั่นหยวกแล้วสับให้ละเอียด 30 กิโลกรัม  ,
ผลไม้, ผสมน้ำตาล 0.5 กิโลกรัม
เกลือ 0.5 กิโลกรัม
จุลินทรีย์แลคโต 500 cc.
หมักในถังดำปิดทิ้งไว้  3 – 4  วัน
นำไปผสมอาหารให้ไก่กิน โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจะช่วยลดความเครียดให้กับไก่
ประโยชน์ของหยวกหมัก
1. ช่วยลดความเครียด และการจิกกันเองของไก่พื้นเมือง
2. ช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้น   ไม่เกิดอาการท้องเสีย และลดกลิ่นแก๊สแอมโมเนียากมูลไก่
อาหารไก่เล็ก   0-6   สัปดาห์
ข้าวโพดบด                                            58.2      กิโลกรัม
รำละเอียด                                             15         กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง                                         18.4      กิโลกรัม
ปลาป่น                                                   6         กิโลกรัม
เปลือกหอย                                              0.4      กิโลกรัม
ไดแคลเซียม                                             1        กิโลกรัม
เกลือ                                                        0.5      กิโลกรัม
พรีมิกซ์                                                    0.5      กิโลกรัม
สูตรอาหารไก่รุ่น   6-23  สัปดาห์  1.
อาหารไก่รุ่น                                            60        กิโลกรัม
รำ                                                         60        กิโลกรัม
ปลายข้าวหรือข้าวโพดบด                          100       กิโลกรัม
เปลือกหอย และแร่ธาตุ                                5        กิโลกรัม
สูตรอาหารไก่รุ่น   6-23  สัปดาห์  2.
ข้าวโพดบด                                            53.7      กิโลกรัม
รำละเอียด                                             25         กิโลกรัม
ใบกระถิน                                               4         กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง                                         10.2      กิโลกรัม
ปลาป่น                                                  5         กิโลกรัม
เปลือกหอย                                            0.6       กิโลกรัม
ไดแคลเซียมฟอสเฟต                             0.5       กิโลกรัม
เกลือ                                                     0.5       กิโลกรัม
พรีมิกซ์                                                  0.5        กิโลกรัม
สูตรอาหารไก่ใหญ่ สำหรับพ่อแม่พันธุ์     23   สัปดาห์ขึ้นไป
ข้าวโพดบด                                            51         กิโลกรัม
รำละเอียด                                             20         กิโลกรัม
ใบกระถิน                                               5         กิโลกรัม
กากถั่วเหลือง                                         9.4       กิโลกรัม
ปลาป่น                                                  6          กิโลกรัม
น้ำมันพืช                                               1         กิโลกรัม
เปลือกหอย                                            6.8       กิโลกรัม
ดีแอล – เมทโธไซมิน                               0.05     กิโลกรัม
เกลือ                                                     0.5       กิโลกรัม
พรีมิกซ์                                                  0.25      กิโลกรัม
ข้อดีของการผลิตอาหารใช้เอง
1.    ต้นทุนต่ำกว่าอาหารสำเร็จรูปมาก
2.    สามารถดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้หลากหลาย

แต่เกษตรกรท่านใดที่มีเวลาน้อยไม่มีเวลาไปหาวัตถุดิบให้ครบ จะปรับใช้หัวอาหารซึ่งมีส่วนผสมโปรีตีน วิตามินต่างๆมาพร้อมแล้ว มาผสม รำ ข้าวโพด ปลายข้าว ตามสูตรที่ระบุไว้ข้างกระสอบ ก็สะดวดดีครับ———————————–
Data from: gotoknow
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuDdFXgPtVirnHdjoxdjdCdUWNQac1s8Hz9LOjftO00ee-UfeB4F0GgcJTGRQYIzS35cDqw11NsM1t9ptNHwlsXD1GHOtjdgkRLRKaLSjQbQznActaVljdGC_BJjO2FLwfa_AR7GtxJ1E/s640/003-696x392%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuDdFXgPtVirnHdjoxdjdCdUWNQac1s8Hz9LOjftO00ee-UfeB4F0GgcJTGRQYIzS35cDqw11NsM1t9ptNHwlsXD1GHOtjdgkRLRKaLSjQbQznActaVljdGC_BJjO2FLwfa_AR7GtxJ1E/s72-c/003-696x392%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2020/04/blog-post_11.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2020/04/blog-post_11.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy